Stadsfullmäktige

hade i lördags titt sista sammanträde för 1878, hufvudsakligast för behandling af förslaget till utgifts- och inkomststat för detta år. På förslaget afprutades 17,000 kronor i det för året begärda anslaget till hamnbygnaden. Man ansåg arbetet att på den gamla vågbrytaren anbringa ett krön vara af den svåra beskaffenhet, att man tillsvidare borde blott försöksvis utföra det på ett mindre stycke af ett par hundra fot.
Durjämte nedsattes anslaget till oförutsedda utgifter från begärda 4,000 till 3,000 kronor, hvadan den summa, som för innevarande år skall uttaxeras, uppgår till 59,300 kronor mot 48,370 kronor för år 1878.
— Fröken S. Matthiesens ansökan om pension, afstyrkt af drätselkammaren, afslogs af fullmäktige.
— Hr Vallins förslag om framställning till vederbörande åsyftande inskränkning i tiden för krogarnes öppethållande hade branvinsbolagets styrelse i afgifvet utlåtande afstyrkt, såsom ej ledande till det åsyftade målet, superiets inskränkande, utan snarare främjande lön- och ölkrögeriet. Förslaget föranledde icke till någon fullmäktiges åtgärd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.