Stadens markförvärv.

Vid sammanträde den 11 november 1919 beslöto stadsfullmäktige uppdraga åt dråltselkammaren att förhandla med trädgårdsmttstaren P. Löfstedt för erhållande av elt bindande anbud från honom på den i hans besittning varande delen av det område öster om staden, som är avsett att upplåtas till tomt för nytt hospital. I avlämnad skrivelse har Löfstedt erbjudit sig att till staden överlåta området, i areal innehållande 700 kvadratmeter, för ett pris av 2 kronor per kvadratmeter. Då området ifråga, även om planerna på den nya hospitalsanläggningen ej skulle förverkligas, är behövligt för genomförande av stadsplanen, hemställer drätselkammaren, som finner det begärda priset skäligt, att stadsfullmäktige ville bemyndiga kammaren att för en köpeskilling av 1,400 kronor inköpa området åt staden samt att beloppet må bestridas av fonderade köpeskillingar för stadsplanemark.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.