På de senaste dagarne

har utsigten till sjöfartens snara öppnande på Stockholm något minskats. I lördags rådde i hufvudstaden och hela mellersta Sverige starkt snöfall, som på söndagen och måndagen följdes af rätt sträng köld, hvarigenom isarnas hållfasthet icke synnerligen mycket minskats.
I förgår och igår lär hafva underhandlats med Neptunbolaget om att anställa tdermes för isbrytning utifrån. Efter livad vi telegrafiskt erfara, gälda dessa underhandlingar icke stadsmyndigheterna, utan voro utgångna från några mäklare, som inväntade fartyg eller hade sådana på utgående.
Isrännan från Stockholm utåt saltsjön var i går qväll klar till Dufnäs, omkr. 3/4 timmes gång, och således icke öppen till Vaxholm. Den 7 Maj, tillägger vår telegrafkorrespondent, antages sjöfarten senast klar. Åtskilligt kan emellertid ändra sig på några dagar.
Express låg ännu i går qväll fast i två famnars driftis vid Oxelösund, der man håller på att utsåga honom.
I dag på middagen blåser här i Visby frisk sydvestlig vind, följd af snöfall, som gjort marken hvit.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.