Militärbefälhafvaren

frib. v. Vegesachs helsotillstånd har ytterligare så förbättrats, att han antages kunna med det snaraste lemna den plågsamma sjukbädd, vid hvilken han så länge varit fängslad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.