Länets höfding,

hr grefve Horn tros komma — så uppgifver åtminstone Wexiöbladet att utbyta sin nuvarande plats mot landshöfdingestolen i Kronobergs län. Vi äro emellertid ej i tillfälle att kvarken bestrida eller bekräfta detta rykte, hvilket redan finnes upptaget af åtskilliga tidningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.