I Goodtemplarsalen,

Mellangatan, hålles i morgon, långfredag, konsert af Pettersenska kapellet efter ett godt program, som äfven lär komma att upptaga åtskilliga nummer, särskildt lämpade för dagens betydelse.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.