I de skriftliga profven

för mogenhetsexamen vid härvarande läroverk, hvartill 15 anmält sig, halva följande 18 godkänts:
Oskar Arweson, Anders Berglund, Karl Bokström, Johan Hederstedt, Sigfrid Kahl, Vilhelm Lange, Fredrik Nilsson, Gabriel Pettersson, Tor Sillén, Tomas Stålhandske, Filip Thomson, Viktor Hallin och Johannes Schenholm, hvilka sålunda äro berättigade att undergå den muntliga pröfningen.
Såsom tillägg till hvad vi föret meddelat rörande ämnena för uppsats på modersmålet kunna vi meddela, att af de 15 anmälda valde 1 det tredje ämnet: »Karaktäristik af den upplysta depotismens tidehvarf»; 7 det fjerde: »Följderna af slaget vid Nördlingen 1634;» 4 det sjette: »Nilen och denna flods betydelse för Egypten;» 2 det sjunde: »Våra vigtigaste värme- och ljuskällor» och en det åttonde: »Kan ett folk underkurvas endast genom yttre våld?»

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.