Genom offentlig auktion,

som kommer att förrättas vid Kylley måndagen den 23 dennes kl. 10 förmiddagen, försäljas rigg och öfriga inventarier, ilandbergade från derntanför förolyckade Briggen ”Freija”, som varit förd af kapten Fr. Molander. Betalningen skall erläggas kontant.
Wisby den 16 November 1871.
E. LILJEWALCH.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.