Genom auktion,

som anställes såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande kronofogde på Österby gästgifvaregård i Othem, fredagen den 20 April nästkommande år 1888, kl. 12 på dagen, utbjudes på arrende under tjugo års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid år 1909, kronoholmen Meigö nr 1 i Othem socken och Gotlands norra härad.
För holmen, som är belägen i Östersjön omkring 3/4 mil sydost från Slite hamn och som ansågs vid arrendeuppskattningen utgöra närmare 100 tunnland betesmark, har Kongl, Domänstyrelsen fastetält ea årlig argift af 25 kronor.
Förslag till arrendekontrakt jemte öfriga för kännedom om arreadevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret i länat samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 10 December 1887.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.