Från sjön.

Tyska skonerten »Gugust och Marie», kapten Hagerow, stundade i söndags på resa från Königsberg till Oskarshamn med råglast utanför Hablingbo. Bergningsångaren Hero har utgått till strandningsstället.
— En obekant ångare strandade i måndags å Kopparstenarne och sjönk. Besättningen räddade sig och ilandkom vid Sandhamn. Neptun och Hero äro beordrade till strandningsstället.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.