Från sjön.

Ångfartyget Rurik anlände till Stockholm i fredags från Libau med last af rågmjöl, linfrökakor och hampa, sedan den under svårt väder i Östersjön fått en del af skansbeklädnaden samt diverse stöttor bortslagna af brottsjöar, hvarvid äfvan en del af på babords sida liggande däckslast, bestående af cirka 150 säckar mjöl, ett parti oljekakor samt några hampbalar, spolades från däcket och i sjön. Rurik afgick i lördags till Södra varfvet för att iståndsätta lidna skador.
Fartygets befälhafvare har i fredags afgifvit sjöförklaring.
— Endast en hägring kan antagas son grund till ryktet om den utanför Söderhamn sjunkna ångaren. Enligt Söderh. Tidning har ingen annan ångare än Juana Nancy och Hilding, hvilka båda befinna sig annorstädes, besökt dessa nordliga farvatten.
I toradags gjordes undersökningar på platsen. Man gick ut väl en half mil, högg hål på isen, drog med stänger och linor m. m. men utan resultat.
— Beslag lades i förra veckan på tyske ångaren Riga, som reparerar vid Oskerhamns verkstad af t. f. kronolänsmannen Westberg för bergningsbolaget Neptune räkning.
— 170 fartyg, deraf 97 svenska, strandade under år 1887 vid svenska kusterna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.