En våldsam snöstorm,

häftigare och mera uthållig än man på mycket länge bevittnat, rasade här i lördags. Från att barometern på onsdagen stått i det närmaste 777, sjönk han fort på fredagen och hade på lördagsmorgon kl. 8 fallit till 731, samt sjönk på f. m. ytterligare, så att den nordostliga stormen nådde sin högsta styrka ungefär samtidigt med den på annat ställe skildrade sorgliga olyckshändelsen. På söndagen mojnade vinden at vid 8 graders köld, men har i dag på morgonen ånyo låtit rätt friskt känna af sig.
I våra samfärdsmedel kar detta oväder åstadkommit åtskilliga rubbningar.

På jernvägen utgick i lördags ordinarie mongontåget från Hemse i vanlig tid, men kom icke längre än till Roma, der det stannade. Morgontåget från staden, som medförde stora snöplogen, kunde för hopade snömassor icke taga sig fram längre än till St. Wede mellan Visby och Barlingbo, der det fastnade. Trafikchefen och verkmästaren återvände till staden till fots, en mycket mödosam vandring. Passagerarne åter togo in på St. Wede gård. Och lokomotivförare och eldare, öfvernattade till söndagen på lokomotivet för att hålla ångan uppe. Kol måste köras ut från staden och vatten måste skaffas genom att med ånga smälta snö i lokomotivets »vattentankar». Efter stora ansträngningar och skottningsarbete genom de 7-8 fot höga drifvorna lyckades detta tåg igår, söndag, kl. 12,15 på middagen framkomma till Barlingbo samt vid 3-tiden till Roma, der passagerarne från föreg. dag inlogerat sig på stationen. Tågen stegen nu ihop och med båda lokomotiven samt snöplogen bar det iväg mot staden, dit tåget med 30 passagerare ankom igår afton kl. 6.
Pk lördag och söndag var således trafiken på Gotlands jernväg afbruten.
I dag har tåg med båda lokomotiven — det tredje står under reparation —utgått till Hemse och framkommit dit kl. 1/2 12. Något tåg från Hemse har emellertid i brist på lokomotiv icke kunnat i dag utsändas. Antagligen få imorgon båda lokomotiven ånyo användas för ingående morgontåget och sedan ett från staden utgående extra tåg ordnas.

Telegrafförbindelsen med fastlandet afbröts natten till lördagen genom skada på den 7 mil långa landledningen öfver Öland och vardt först idag på morgonen klar. Äfven jernvägstelegrafen mellan Bjerges och Hemse vardt oklar, men återstäldes igår e. m.

Telefonledningarne hafva varit utsatta för afbrott och tontakter, men äro nu tjenstbara. Ledningen mellan Bjerges och Hemse afbröts i lördags men återstäldes idag.

Postförbindelserna hafva delvis försenats. Norra posten från Fårösund, som skulle inkomma i lördags afton, anlände först på söndags e. m., men medförde då icke post från bilinierna Kappelshamn, Källunge och Gothem. Posten från Klinte, som skulle varit här lördags e. m. kl. 7,45, ankom på söndags e.m. kl. 3,30, och då saknande post från Vestergarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.