En svår orkan

rasade här i söndagsnatt samt hela måndagen. Hafvet var derunder i det vildaste uppror och de ofantliga vågornas brytning mot stranden erbjöd en högst imposant anblick. Inne i staden uppbjödo takpannorna hvarandra till dans vid musiken af klingande fönsterntor, men några svårare följder af stormens raseri hafva vi ej afhört.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 December 1874
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.