Dödsfall. Carl Reinhold Kökeritz

Att Häradshöfdingen i Gotlands Södra Härad Herr Carl Reinhold Kökeritz född den 21 Mars 1797, eller långvarigt lidande stilla afled å Skogs i Levide den 9 December 1874 kl 2 f. m. Sörjd och saknad at efterlefvande maka och barn, varder endast på detta sätt delta gamle vänner och bekanta tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:o 452.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.