Det danska skiljemyntet.

Då danskt skiljemynt som oftast förekommer här på Gotland, anse vi skäligt här nedan intaga följande ur svensk författningssamling hemtade uppgifter rörande det nya, konventionsenliga danska skiljemyntet å två kronor, en krona, 25 öre och 10 öre i silfver samt 5 öre, 2 öre och 1 öre i brons:

Mynten å två kronor och en krona: å framsidan konungens af Danmark bröstbild, omgifven af inskriften ”Christian IX, Kongo af Danmark, samt under bilden myntmärket, utmyntningsåret och begynnelsebokstäfverna af myntmästarens namn; och å frånsidan: i midten den danska vapenskölden, på sidorna en delfin och ett kornax, samt nederst myntets värde ”2 kroner” eller ”1 krona”;

mynten å 25 öre och 10 öre: å framsidan: konungens af Danmark bröstbild, omgifven af inskriften ”Christian IX, Konge af Danmark”, samt under bilden myntmärket, utmyntningsåret och begynnelsebokstäfverna å myntmästarens namn; och å frånsidan: i midten myntets värde ”25 öre” eller ”10 öre på sidorna en delfin och ett kornax, och öfverst en stjerna; samt

mynten å 5 öre, 2 öre och 1 öre: å framsidan konungens af Danmark namnchiffer med en krona öfver; samt under namnchiffret myntmärket, utmyntningsåret och begynnelsebokstäfverna af myntmästarens namn, och å frånsidan: i midten myntets värde ”5 öre”, ”2 öre” eller ”1 öre”, samt på sidorna en delfin och ett kornax.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Maj 1875
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.