Auktion vid Långgutes i Mästerby.

Genom offentlig auktion, som fredagen d. 27 April från kl. 10 f m. förrättas vid Långgutes i Mästerby, försäljes Aug, Petterssons konkursmassas fasta och lösa egendom, bestående lösegendomen af guld-, silfver-, koppar, jern- och blecksaker, glas och porslin, sängkläder och linne; möbler af bättre och sämre beskaffenhet, goda jagtredskap, kör- och åkerbruksredskap, tröskverk, väderyvarn, snickare- och smedjeverktyg; hästar (2:ne ston) kor, får, svin och höns, halm m. m. m. m. Fastigheten, som utbjudes kl. 2 e.m., utgöres af 1/4 mt. Långgutes och 1/16 ut. Ringome, bestående af åker, naturlig äng och betesmark i ett skifte, väl bebygdt och väl beläget, 24,181/320,000 mt. Sallmunds och 45/2048 mt. Thomsarfve. Betalningsvilkoren och öfriga upplysningar rörande egeadomarnes beskaffenhet bestämmas och lemnas före utropet.
Inropare af lösegendom, som kunna anses vederhäftige, erhålla 4 mån. anstånd med betalningen; andre betale vid anfordran.
Mästerby d. 18 April 1888.
Sysslomännen.
Obs.! Samtlige borgenärer torde infinna sig.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.