Auktion vid Dahlbäckska gården å Klintehamn.

Fredagen den 18:de och lördagen den 19:de innevarande Maj, båda dagarna från kl. 10 f. m. låter hr förmyndaren för all kronolänsmannen Ad. Dahlbäcks och hans jämväl afl. makas arfvingar genom offentlig auktion, som hålles i Dahlbäckska gården å Klintehamn, till den högstbjudande försälja såväl — med vederbörligt tillstånd — sterbhusens båda fastigheter härstädes näml.:
1:o) Från Robjens hemman i Klinte för alltid afsöndrad 10,69 qv.-refvar jord, ingörande frukt- och köksträdgård, högård och rymlig gårdstomt med derå uppförda, solida och i särdeles godt skick varande åbygnader, samt
2:o) 1/174 mad. Sicklings i samma socken, utgörande en på andra sidan landsvägen midt emot den förstnämda egendomen belägen, naturlig och vacker äng, som ock desammas hela, högst värdefulla lösörebo, bestående ah guld-, sill ver- nysilfver-, koppar-, messing-, jern- och blecksaker ; glas och porslin, linne och sängkläder; möbler, hvaraf må nämnas: 1 piano, en bättre förmaks-möbel — soffa, divanbord och 6 stolar, 1 chäslong, 1 lavoar, sängar, soffor, stolar af många slag, skrit , spel- ,mat-, tö-, fönster-, nattduks och blomsterbord, mans- och fruntimmersbyråar, hörn-, bok- och andra skåp, kommoder, 1 gungstol, 2:ne bättre väggur, speglar och ljuskronor; 1 symaskin, 1 strump stickningsmaskin, 1 elektricitetsmaskin, 1 telefonapparat med ledning, barometrar och termometrar; diverse kokkärl at jern och koppar, lampor, och ljusstakar, rull- och fönstergardiner, förmaks-, tåg- och andra golfmattor, 1 större jernkanain, 1 mindre d:o, 1 köttqvarn, 1 strykugn, 1 barnvagn, diverse lagg- och andra träkärl, trädgårdssoffor och trädgårdsstolar, 1 ny, mindre lastvagn, 1 god mjölkko, något hö, en välstol med tillbehör, 1 stormangel, 1 badkar, diverse innanfönster, 2:ne rest ältar ; den aflidnes gångkläder, hvaraf må nämnas 1 sjubbskinnspels, 1 får-skinnspels och unifermeklädning ; en särdeles värdefull och rikhaltig hoksam
hvilken kommer att andra auktionsdagen försäljas, jämte en stor mängd andra, här ej uppräknade, nyttiga och värdefulla saker af allt, som förekommer i ett fullständigt och väl ordnadt bo. För fastigheterna, som utbjudas första auktionsdagen kl 2 e.m., blitva försäljnings- och betalningsvilkoren före utropen tillkännagifna, för lösa egendomen lemnas af mig kände och betrodde inropare betalningsanstånd till den lista nästkommande Oktober ; andra ställa .godkänd borgen eller betala innan varan afhemtas.
Klintehamn den 8 Maj 1888.
Efter uppdrag,
AUG. NORDSTEDT.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.