Auktion.

Måndagen den 26 april kl. 10 f. m. låter Christian och Valfred Gabrielsson genom auktion vid Boterarfve i Sanda försälja sina ägande 7/64 mant. Tjuls i Eskelhem bestående av c:a 14 tunl. åker och 34 tunl. hagmark. Försäljningen sker i mindre delar eller tillsammans på villkor som vid auktionen tillkännagivas.
Eskelhem den 16 april 1920.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.