Aflidne stadegevaldigern

O. N. Hallgrens borgenärer kallas härmed att onsdagen den 18:de innevarande April kl. 12 sammankomma på kand landen F. G. Sandglins kontor, för att erhålla redovisning tör konkursboets förvaltning och granska uppgjordt utdelningsförslag. Upplysningsvis hör nämnas att atträdda tillgångarna icke förslå till godtgörelse åt förmånsrättsegande borgenärer.
Visby den 3 April 1888.
Rättens Ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.