Adolf Langes griftefärd.

Under synnerligen högtidliga och anslående former jordfästas på påskaftonen i Fredrikskyrkan i Karlskrona, stoftet efter framlidne rektor Per Adolf Lange. Redan vid halv 3-tiden hade stora människomassor samlats på Stora torget, där högre allmänna läroverkets elever bildade häck från Fredrikskyrkan till Kungsgatan. Kl. 3 anlände likvagnen, eskorterad av 8 elever ur läroverkts högsta ring, vilka därefter under tonerna av en sorgmarsch inbura den rikt blomsterhöljda kistan och placerade den i kyrkans kor. Bland de närvarande märktes förutom de närmast sörjande och litroverkets lärare och lärjungar en stor skara vänner och bekanta till den avlidne.
Sedan psalmen 484 v. 1-3 sjungits, trädde kyrkoherde Thorsten Pihl för altaret och höll, utgående från orden: »Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig», ett anslående och högstämt griftetal. Kyrkoherde Pihl förrättade derefter jordfästningen enligt ritualen och sedan psalmen 461 v. 8 sjungits, utförde komminister Witzell begravningsmässan.
Därpå sjönks ånyo en psalm, och slutligen utförde en kör skolbarn från läktaren Integer vite och Stilla skuggor, varpå kistan utbars under tonerna av en sorgmarsch. Från kyrkan gick processionen till Nya kyrkogården och sedan kistan nedsänkts i graven talade lektor Lars Lindberg och tolkade lärarekårens sorg över den förlust läroverket lidit. Å elevernas vägnar framförde studeranden Gunnar Nordholm ett sista farväl och tack till den avlidne, och sedan lärare och elever blottat sina huvuden inför den öppna graven, var den gripande akten till ända.
En övervåldigande mängd av kransar och blommor följde båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.