Torghandeln.

Då man nästan dagligen får höra klagomål öfver det djerfva och oförsynta sätt s. k. förköpare ådagalägga vid sina transaktioner med inkommande landtmän, hvilka ock rätt ofta blifva af dem lurade på för dagen gällande torgpriser, taga vi oss friheten uppmana med landtmannaprodukter inkommande personer att ej inlåta sig i handel med dessa nobla förköpare, utan direkte med sina vagnar begifva sig till torget, der de kunna vara försäkrade om att få sina varor ordentligt betalda och i öfrigt blifva ärligt behandlade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Augusti 1874
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.