Resande.

Bland hit anlända badgäster befinna sig statsrådet Bergström; landshöfdingarne Åkerhjelm och Hamilton; generaldirektören Falkman. d:r Bergstedt, alla med familjer; samt justitieombudsmannen Fröman. m. fl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.