Olyckshändelse vid stensprängning.

I föregående N:r omnämde vi att tvenne arbetare, Petter Larsson och Petter Norrby, illa skadades at ett vådaskott vid stensprängning samt att de sårade blifvit intagna å härvarande lasarett. Enligt senare underrättelser afled Petter Larsson sistl. lördags morgon, men Petter Norrby lär vara på bättringsvägen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 September 1874
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.