Lärbro. Firma Birger Larsson.

Speceri- & Diversehandel. Lärbro. Tel. 22.
Den 1 februari 1936 startade köpman Birger Larsson egen rörelse i Visby och drev den där till den 1 februari 1940. Nuvarande rörelse övertogs den 17 maj 1939. Affärslokalerna äro stora och ljusa samt modernt och hygieniskt inredda med glasskåp och hyllfack. Försäljningen omfattar allt som hör till en välsorterad speceri- och diversehandel. I företaget äro innehavaren och en av hans söner verksamma.

Birger Johan Hartvig Larsson är född den 27 november 1881 och son till konduktören Johan Larsson o. h. h. Amanda f. Cedergren, samt gift sedan 1910 med Jenny Stenström. Barn: Alf, född 1913, Henning, född 1915, Eskil och Arne, födda, samt Margareta, född 1920.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.