Johan Peter Odin.

Johan Peter Odin.

Dalhem, Ganthem o. Halla.
F. i Othem, Gotl. län, 1838 16/6. Stud. i Upps. 68. Prv. 72; kyrkoherde i Dalhem fr. 83; folkskoleinspektör 87—98; preses vid prästmötet 95; teol. dokt. 97; kontr.-prost fr. 1904.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.