Gustaf Magnus Tycho Kellström.

Gustaf Magnus Tycho Kellström.

Hafdhem o. Näs.
F. i Bunge, Gotl. län, 1866 29/4. Stud. i Upps. 84. Prv. 91; kyrkoh. i Alskog 97; folkskoleinspektör fr. 1904; kyrkoherde i Hafdhem fr. 06.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.