Generalstaben.

Bland de officerare, som före vapenöfningarne in stundande sommar skola tjenstgöra vid generalstabens topografiska afdelniog nämnes äfven kaptenen vid Gotlands nalionalbeväring C. J. Appeltofft.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Maj 1874
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.