Enligt vederbörlig anmälan

kommer målskjutning å vanliga skjutbanan utanför Österport att anställas af lärjungarna i elementar-läroverkets högsta klass onsdagen den 23 innevarande månad; hvilket till olyskshändelsers förekommande härigenom kungöres, med åtvarning till allmänheten att, medan skjutandet pågår, icke nalkas skottlinian, som är riktad långs stadsmuren åt Norderport.
Wisby rådhus d. 16 September 1874.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.