Auktion, Hartvigs i Ganthem.

Medelst offentlig auktion, som fredagen den 10 innevarande april från kl. 10 f. m. förrättas å stället, låter
hemmansegaren Johan Larsson till den högstbjudande försälja sitt egande hemman 7/32 mantal kronoskatte Hartvigs i Ganthems socken med åbyggnader, beläget utmed allmän väg, har skog till husbehof och något till afsalu, goda egor, utbjudes dels i sin helhet, dels i mindre lotter eller hvarje ego för sig, med förbehållen rätt för säljaren att pröfva anbuden, deraf antaga eller förkasta hvad som för godt finnes; tillträd får ske genast med befintlig höstgröda. Köpeskillingen, för hvilken nöjaktig säkerhet skall ställas, betalas i terminer, hvilka terminer likasom öfriga vilkoren meddelas vid auktionstillfället.
Om antagligt anbud göres å fastigheten kommer äfven att försäljas större delen af lösöreboet, bestående af möbler och husgerådssaker af hvarjehanda slag, körredskap, såsom vagnar, kälkar, vrång- och foderhäckar, plogar, harfvar, selar, ett tröskverk och höstqvarn, kreatur af hästar, oxar, kor, ungnöt och lam m. m. För lösa egendomen lemnas godkände köpare anstånd med betalningen till den 1 nästk. september.
Hörsne den 1 april 1874.
Efter anmodan
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.