Vid Visby läroverk

har för nästa läsår förordnats till e. o. adjunkter fil. mag:na Lisbeth Olsson och Elsa Leijon, till extra adjunkt fil. mag. Hans Kimberg, till e. o. ämneslärare Ingeborg Dagel samt till timlärare fil. mag. Kjerstin Franzén, f. d. adjunkt Daniel Glansholm, f. d. överstelöjtnant Hans von Kock och studienrat Herman Lorentz.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *