Ungdomslägret på Varvsholm slut.

I går kväll avreste den sista kontingenten ungdomar från DUF:s juniorläger vid Varvsholm, sedan de övriga i olika etapper tagit farväl av Gotland under söndagen och på måndagsmorgonen. Den stora officiella avslutningshögtiden hölls på söndagseftermiddagen.
Sammanlagt har ca 350 ungdomar från hela landet deltagit i den nu avslutade lägerveckan. Söndagens avskedshögtid omfattade högmässa dels i tältkyrkan på lägerplatsen dels i Klinte kyrka, där inte mindre än 304 ungdomar gick till nattvardsgång. Vid lägret hölls tal av bl. a. samtliga lägerledare samt prosten Gustaf Sjöberg o. distriktsföreståndare Emil Lindh. DUF:s hornmusikkår från Norrbotten spelade och lägerkören sjöng, och högtiden blev en värdig avslutning på en alltigenom lyckad lägersamling.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *