Sveriges modernaste livräddningskryssare till Visby i går.

Flottans båda övningsfartyg Gladan och Falken anlände som redan omtalats till Visby i går. På förmiddagen kom också vårt lands nyaste och modernaste livräddningskryssare K. A. Wallenberg. Fartyget väckte berättigad uppmärksamhet bland allmänheten.
Ombord på »K. A. Wallenberg» befinner sig vice eskaderchefen kommendör Hamilton, sekreteraren i seglingsnämnden kommendörkapten Rosander samt red. Sven Ahlström.
»K. A. Wallenberg» är med en längd av 20 meter och en maskinstyrka på 210 hästkrafter den största i landet. Den levererades i vintras från Djurgårdsvarvet med en teknisk utrustning som omfattar alla upptänkliga finesser. Det finns en radaranläggning ombord, ekolod och — unikt för Sverige — en högtalaranläggning som tillåter skepparen att inifrån styrhytten dirigera räddningsarbetet. Vidare kan man ingripa mot eldsvådor på andra fartyg — sprutan har en kapacitet på 1400 liter i minuten.
För den egna säkerheten är det väl sörjt. Kryssaren är helt byggd i metall med fem vattentäta sektioner, vilket gör den praktiskt taget osänkbar.
Den isbrytande specialbyggda stäven klarar utan vidare 8 tums kärnis — en egenskap som skattas högt i skärgården när vintern isolerar öarna från mat och post. I vintras transporterade man t.o.m. hö till infrusna skärgårdskossor, annars blir naturligtvis sjuktransporter den angelägnaste uppgiften. Fartyget har ett ultramodernt sjukrum med operationsmöjligheter — finns en läkare till hands kan man t.o.m. klara en blindtarm. Besättningen — den utgöres vintertid av fyra man, sommartid av bara två — genomgår varje år en sjukvårdskurs på Karolinska sjukhuset och behärskar så pass kinkiga saker som blodöverföring och syrgasbehandling. Till vinterutrustningen hör vidare ett varmluft system som skyddar skrovet, framför allt däcket, för nedisning.
Befälhavaren ombord är kapten Richard Carlsson med 22 års hård livräddningstjänst bakom sig, och vid sin sida har han Erik Pettersson, ny i gamet. »K. A. Wallenberg» skall efter Gotland runt bistå olympiafararna från en position vid Svartklubben.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *