Sjuttioåring

Sjuttio år fyller på tisdag f. landstingsmannen Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo. Larsson är en av Gotlands ledande män inom jordbrukets föreningsrörelse. Han är sålunda ordf. i Gotlands andelsslakteriförenings styrelse, styrelseledamot i Sveriges slakteriförbund, ledamot i styrelsen för Gotlands mejeriförbund, ordf. i Gotlands föreningsnämnd och ordf. i Hoburgs mejeriförening. Vidare har han varit med i styrelsen i AB Hampberedning. Men hans krafter har även tagits i anspråk utanför den jordbruksekonomiska föreningsrörelsen. Han är ledamot av kommunalfullmäktige och kommunalnämnden inom Hoburgs kommun. Inom den gamla kommunen var han kommunalstämans ordf., ledamot i kommunalnämnden, pensionsnämnden (ett 30-tal år), taxeringsnämnden. och skolrådet i ett 15-tal år. I Gotlands Järnvägs AB var han styrelseledamot, och i Vamlingbo sparbank har han också tillhört styrelsen.
I landstinget invaldes Larsson 1938 och kvarstod till 1950. Han tillhörde under några år även dess förvaltnings-Utskott.
Inom det ideella föreningslivet har han även varit livligt verksam. Han är ordf. i Södra , Gotlands missionsförening samt i Vamlingbo friförsamling. Inom församlingen har han varit särskilt intresserad av ungdomen och varit söndagsskolans ledare i många år. I socknens blåbandsförening har han, även varit sttyrelseledamot.
Att Larsson varit verksam till gagn för den allmänna utvecklingen ute på Sudret är väl känt inom vida kretsar. Det var till stor del hans förtjänst att man fick läkare och tandklinik i Burgsvik. Han har alltid varit intresserad av sin bygd och gjort allt för att man skall få det bättre på Sudret. Han är en rejäl och framförallt en klok man och Kar blivit mycket uppskattad inte bara på Sudret utan även över hela Gotland.

Gotlänningen
Tisdagen 8 Juli 1952
Nr 154

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *