Sjukhusen.

Medicinalstyrelsen avstyrker bifall till av överskötaren vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall O. V. Peterson anförda besvär över att överskötaren vid S:t Olofs sjukhus i Visby Nils Fredrik Holmgren förordnats till uppsyningsman vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala.

Gotlänningen
Tisdagen 15 Juli 1952
Nr 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *