SJ:s busstrafik.

Järnvägsstyrelsen har hos regeringen begärt att få utöka sin busslinjetrafik mellan Klintehamn och Visby till att omfatta även vägsträckan Tipps—MafridsBringsarve. Befolkningen utmed denna väg har framfört önskemål om sådan trafik. Emedan vägdelen Tipps—Mafrids är i enskild ägo hår SJ inhämtat vägsamfällighetens tillstånd att trafikera denna delsträcka. Medgivandet gäller dock inte under tjällossningen.

Gotlänningen
Tisdagen 22 Juli 1952
Nr 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *