Prat om »Veckans fotbollsprat» m.m.

I förra veckans fotbollsprat i Gotl. Allehanda kritiserar sign. »Ric» att inte alla beräknade föreningar anmält sig till serien. Detta är fullt riktigt. Sådant skall göras. Vad det gäller Klintehamn och Hablingbo namngivna) ligger det emellertid annorlunda till.
Då kvalmatcherna av ej meddelad anledning icke spelades omedelbart efter seriens slut och berörda klubbar inte kunde veta i vilken serie de skulle hamna, kunde ju någon anmälan inte göras.
Såvida inte fotbollsförb. sekr. menar att anmälan skulle göras utan att berörda föreningar visste var de skulle spela. Det är väl inte sådan ordning förbundet efterlyser. Det är förresten egendomligt att förbundetsekr. uppskjuter anskaffandet och utdelandet av medaljer för seriesegrar i södra- och centralserien år efter år. Klintehamn lär ha tre årgångar att hämta plus DM-tecken i bandy (år 1950).
i Hablingbo har för tre seriesegrar. Stenkyrka för en d:o (årets). På tal om kvalmatcher var det lite underligheter i samband med dessa.
Det verkade precis som om förbundetsekr. inte hade någon större lust släppa upp något lag. Sekr, ringde bl.a. Hablingbo och undrade om vi tänkte gå upp om vi hade fotbollsplan som var lämplig m.m.
Varför detta förarbete? När kvalet var klart och ett lag kvalificerat sig vore det , väl lämplig tid inspektera planförhållande m.m.
Förresten borde det väl vara bekant att vi håller på med byggandet av idrottsplats i Hablingbo.
Det verkade också, när förbundet äntligen kom underfund med att det skulle kvalas, bli något i stil med ishockeysektionens beryktade katastrofprogram i vintras. Lagledaren i Hablingbo fick förbundets officiella medd. på onsdagsmorgonen. Samma dag alltså som matchen mot Stenkyrka skulle spelas. Där medd. samtidigt att berörda klubbar var arrangörer och att matchen skulle gå i Visby.
God tid alltså att samla lag, skaffa skjuts, annonsera matchen m.m. Inkomna på Vallen fanns ingen från förbundet närvarande. (Det hade gått att bli av med 24 st. medaljer.).
Vi blev hyggligt insläppta i omkländningsrummet spelare och lagledning. När matchen skulle börja kom vaktmästaren helt plötsligt underfund med att endast en (lagledaren) fick vistas inom läktarområdet. Då undertecknad protesterade (har enligt somligas mening en viss fallenhet därför) blev jag (officiell linjeman) tillsagd gå till ingången och lösa inträdesbiljett. Då jag givetvis protesterade även mot detta, blev jag tillsagd avlägsna mig från idrottsplatsen. Vilket jag också gjorde. Likaså tillsades mina två små pojkar (6 resp. 8 år) lösa läktarbiljett eller fört svinna. Två personer utöver dessa befolkade läktaren.
Är detta idrottskunskap, demokrati, affärsmässighet? Försiggår sådana saker ofta på Gutavallen förstår man att det blir mindre och mindre publik. För övrigt sade sig vaktmästaren handla på direktiv av idrottsplatsstyrelsen.
Så nu vet vi hur det går till att hyra Gutavallen, även om vi hade en aning om det förut.
För att återgå till fotbollsförbundetsekr., vore det bättre ägna sig mer åt gotländsk fotboll i allmänhet än åt Gutes i synnerhet.
Nämnda klubb har så pass rutinerad och duglig ledning att den klarar såväl interna som officiella frågor, utan att förbundet behöver engagera sig så pass, att övriga saker g skötas, som de kan.
Skulle för övrigt vara roligt veta hur underlåtenheten att anskaffa och utdela seriemedaljer och DM-tecken bokförts.
Alltså vi i Klintehamn, Hablingbo och Stenkyrka vänta på ett större medaljregn. Inte av en händelse ur sekr. kavajficka då denne träffar någon frän resp. socknar, utan helst bör detta ske i samband med någon fotbollsmatch, och då allra helst ur fotbollsförbundsordförandens hand. Har denne förresten bevistat någon fotbolls, match i Klintehamn, Hablingbo eller Stenkyrka? Välkommen!
Hablingbo den 19/7 1952.
Knut Mattsson.

Gotlänningen
Måndagen 21 Juli 1952
Nr 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *