Prästerskapet.

Domkapitlet i Visby anhåller om k. m:ts medgivande att från 1 aug. till årets slut få anställa för missionsverksamhet i Evangeliska fosterlandsstiftelsen tjänst prästvigde N. E. J. Råmonth som pastorsadjunkt i Visby stift. Han har tidigare haft förordnande som e. o. präst i stiftet.

Gotlänningen
Lördagen 19 Juli 1952
Nr 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *