Prästerskapet.

Med ändring av tidigare beslut har domkapitlet förordnat att t.f. kyrkoherden E. Björlander i Stenkyrka under tiden 15-29 juli och f.d. kyrkoherden i Närs pastorat teol. lic. Tore Heldtander 30 juli-28 augusti skall vikariera för kyrkoherde E. Ihrmark .i Väskinde som då har semester.

Kyrkoherde H. Björkquist i Hablingbo pastorat beviljas semester den 5-15 augusti med kyrkoherde Eric Amer i Eksta som vikarie.

Pastorsadjunkten L. M. Holmbäck har anmodats att från och med den 1 juli 1952 och tills vidare fullgöra prästerlig tjänstgöring i Visby pastorat. Nämnda tjänstgöring skall under tiden 1 juli-4 aug. äga rum jämsides med Holmbäcks tjänstgöring i Barlingbo pastorat. Av Holmbäcks tjänstgöring under sistnämnda tid skall hälften anses belöpa på vardera Barlingbo och Visby pastorat. Med ändring av tidigare beslut har domkapitlet bestämt att Holmbäcks stationsort tills vidare skall vara Barlingbo.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *