Kustflottans 1. eskader

bestående av kryssaren Göta Lejon, jagaren Uppland samt fregatten Ehrensköld kom i går kväll till Visby och kvarligger t. o. m. söndag. Chefen för kustflottan, konteramiral Stig H:son Ericson, är med sin stab embarkerad på kryssaren Göta Lejon, där kommendörkapten E. Blidberg är fartygschef. Chef för 1. jagardivisionen är kommendörkapten S. Forsberg, embarkerad på jagaren Uppland.
I eskadern ingår även tendern Söboren, och allt som allt torde fartygen ha omkring tusen man ombord.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *