Kol- och koksleverans.

För Visby stads allmänna inrättningars behov erfordras ca 650-700 ton extra 1:ma harpade engelska eller polska ångkol, varav ca 250 ton stokerkol 12/25 mm. och ca 200 ton cobbles 60 x 80 eller nuts i större storlek för magasinseldade värmepannor.
Ca 90 ton extra 1:a okrossad eller krossad koks 60 x 80 mm, torr och stybbfri.
Ca 175 ton extra 1:a krossad koks, 40 x60 mm, torr och stybbfri.
Ca 6 ton extra 1:a krossad koks, 20 x 40 mm, torr och stybbfri.
För koksen högsta medgivna hektolitervikt 56 kg.
Anbud å samtliga eller delar av dessa bränslepartier, vilka skola levereras fritt banvagn eller bil Visby hamnkaj senast i början av september månad, böra jämte analysbevis å värmevärde, askhalt och vattenprocent i förseglat kuvert märkta »Kol- och koksanbud», vara drätselkammaren tillhanda senast den 4 nästkommande augusti månad kl. 12.
Edsvuren vägares i Visby viktuppgifter giltiga vid faktureringen.
Visby den 14 juli 1952.
Drätselkammaren.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *