Jordfästningar

Till den sista vilan har vigts stoftet efter fru Anna Mörrby, Grausne i Lokrume. Före jordfästningen i Lokrume kyrka hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Einar Ihrmark. I kyrkan omramades den högtidliga akten av sorgemusik på orgel, spelad av kantor Nils Kvarnstedt, samt psalmsång. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Einar Ihrmark, som i samband med griftetalet även erinrade om den bortgångnas livsgärning. Efter begravningsmässan och en psalm bars kistan uf och sänktes i familjegraven, där en rik gärd av kransar och blommor ägnades minnet av den bortgångna. Bl. a. nedlade distriktsföreståndare Emil Lindh en krans från gamla syföreningen, f. köpman Elis Olsson en krans från Röda korset och kyrkoherde Ihrmark en krans från Röda korsets syförening i socknen. Från SLKF nedlade fru Helny Olsson en krans o. vidare märktes en krans från hemsamariterna samt många personliga kransar.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *