Jordfästningar

Stoftet efter förre lantbrukaren Oskar Jakobsson, Aner i Boge, har vigts till griftero. Jordfästningen ägde rum i Boge kyrka, men dessförinnan hade en andaktsstund hållits i sorgehuset ’under kyrkoherde Anders Wernbergs ledning. I kyrkan omramades sorgeakten av psalmsång och sorgemusik. Officiant var kyrkoherde Wernberg. En vacker skörd av kransar och blommor hade sänts till båren.

Till den sista vilan vigdes igår stoftet efter fru Ester Lingstedt, Visby. Vid den hiigtidliga sorgeakten i Östra gravkapellet var medlemmar av den socialdemokratiska kvinnoklubben närvarande. De paraderade såväl i kapellet som ute vid graven. Akten inleddes med ps. 517, varpå domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg höll griftetalet, utgående från orden i 5 Mos. 31:8. Efter jordfästningen sjöngs ps. 331, varpå kistan utbars under sorgemusik på orgeln av musikdir. Carl Bengtsson. Gravsättningen ägde rum på Norra begravningsplatsen.
En rik och vacker gärd av kransar och blommor nedlades vid griften, däribland en krans från Visby socialdemokratiska kvinnoklubb, vars ordförande, fru Anna Johansson, även ägnade den bortgångna några minnesord. Vid graven sjöngs några sånger och sänktes standaret till en sista hälsning. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.

Gotlänningen
Fredagen 11 Juli 1952
Nr 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *