Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes på lördagen stoftet efter förre fiskförsäljaren Elof Edberg, Barlingbo. Den högtidliga sorgeakten i Barlingbo kyrka inleddes med ps. 424: 6-8, varpå pastor L. M. Holmbäck höll griftetalet, Utgående från orden i Rom. 12:12. Efter akten sjöngs ps. 591:2, varpå officiänten utförde begravningsmässan. Efter denna sjöngs ps. 2: 4, varefter kistan utbars under sorgemusik.
En vacker gärd av kransar nedlades vid graven.

På söndagen jordfästes i Bunge kyrka den genom olyckshändelse så hastigt avlidne Martin Ringvall, Fårösund. Kistan var placerad i gravkapellet, där en kort andaktsstund hölls. Innan kistan fördes in i kyrkan hölls sorgemusik på orgeln av kantor Bo Lindqvist. Unisont sjöngs ps. 29, varpå kyrkoadjunkt Percival med utgångspunkt från Joh. 13:8 höll griftetalet samt förrättade jordfästningen. Efter ps. 144: 4-7 bars kistan ut tall tonerna av Chopins sorgmarsch för att gravsättas på Nya kyrkogården: En myckenhet av vackra kransar nedlades vid båren, bl. a. märktes en från Bunge kalkbrott, vilken frambars av förvaltare Berthon, från lokpersonalen vid Bungenäs, tjänstemän och arbetskamrater,

Gotlänningen
Måndagen 7 Juli 1952
Nr 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *