Jordfästningar

Stoftet efter fröken Anna Frigell, Visby, har vigts till griftero. Jordfästningsakten ägde rum i Östra gravkapellet och omramades av psalmsång och sorgemusik. Jordfästningen förrättades av domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg. En vacker gärd av kransar och blommor nedlades vid båren.

Stoftet efter jordbrukaren Rudolf Vahlberg, Norrgårda i Sanda, har vigts till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Västergarns kyrka och förrättades av kyrkoherde Åke Hultmark. Akten omramades av psalmsång och sorgemusik. Vid graven på Västergarns kyrkogård nedlades en vacker gärd av kransar och blommor, till minnet av den bortgångne.

Gotlänningen
Torsdagen 3 Juli 1952
Nr 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *