Jordfästningar

Stoftet efter hemmansägaren August Enström, Siggur i Dalhem, vigdes i går till den sista vilan. Samling skedde i sorgehuset, där en andaktsstund under kyrkoherde Ingemar Björcks ledning hölls före avfärden till kyrkan. Kistan inbars i templet under det att sorgemusik utfördes av kantor Ivar Stenqvist. Efter ps. 577 höll officianten griftetalet med utgångspunkt från Lukas 2: 29 och 30, och efter jordfästningen sjöngs ps. 424: 6-8, varefter begravningsmässan utfördes. Till slut sjöngs ps. 600: 4 och 5.
Ute vid graven nedlades många och vackra kransar. Tal hölls av bl. a. lantbrukare Gustaf Björkqvist, vilken nedlade en krans från Slitegårds kvarnförening. Psalmen »Lär mig min dag fullända» sjöngs, varpå officianten lyste frid över griften. Efteråt samlades man till en minnesstund i Dalhems bygdegård.

I Linköpings nya gravkapell jordfästes på lördagen fru Annie Westman. Under samlingen spelade musikdirektör Gösta Myrold Preludium av Bach. Konsertmastare Fritz Moreau spelade därefter på violin Air av Bach. Domkvrkokomminister Torsten Borggård förrättade jordfästningen och höll griftetal med utgång från Matt. 5: 16. Hr Moreau spelade därefter på violin Ave verum av Mozart. Då kistan fördes ut spelades på orgeln Sonatina av Bach.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *