Hyllningar

På sin 70-åredag i går blev landstingsman Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo, föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Först på morgonen kom familjen och uppvaktade med bokverk och radio och släkten- med golvlampa, Sedan under dagen blev det ytterligare hyllningar, sålunda uppvaktade sockenborna med blomsterkorg och pendyl, söndagsskolbarnen sjöng och överlämnade blommor, Vamlingbo friförsamling med blomsterkorg, Södra Gotlands missionsdistrikt styrelsen i Vamlingbo pastorats sparbank, Gotlands föreningsnämnd med tavla o. samtliga även med blomsterkorgar, samarbetskommitten i Hoburgs kommun med bokverk, Gotlands distrikt av RLF, Gotlands mejeriförbund, Hoburgs mejeriförening, GLC, Sveriges slakteriförbund samtliga med blomsteruppsatser, Gotlands andels,slakteriförening blomsterkorg och silvertallrik och personalen med bokverk.
Senare på dagen gav jubilaren middag vid Simunde och blev då föremål för ytterligare hyllningar. Gästerna hälsades välkomna av sonen, ingenjör Valter Larsson, sedan talade folkskollärare Henning Larsson för familjen, riksdagsman Johan Ahlsten för mejeriförbundet, agronom Harald Danielsson för slakteristyrelsen, riksdagsman Per Svenssson, direktör Victor Hansen för kommunen, komminister Thure Åberg för församlingen, lantbr. Herman Pettersson för släkten, riksdagsman Th. Gardell. Till sist frambar major Fredrik Nyström gästernas tack.
Under dagen inkom även en mängd telegrafiska lyckönskningar från både fastlandet och Gotland.

På sin 50-årsdag den 8 ds blev fru Helga Larsson, Skogs, Levide, varmt och hjärtligt hyllad av släktingar, baptistförsamlingen och söndagsskolan samt en talrik vänkrets. Jubilaren bringades många värdefulla presenter, riktligt med blommor och telegram.
På eftermiddagen samlades en inbjuden talrik skara barn, ungdom och äldre i den stora natursköna parken vid Burge. Där i skuggan av lummiga träd under en klarblå himmel undfägnades gästerna med kaffe och frukt. Därvid blev jubilaren ytterligare hyllad med tal och sång. Högtidsstunden, som omslöts av sången: Tack o Gud för vad som varit, avslöts med bön.

Gotlänningen
Onsdagen 16 Juli 1952
Nr 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *