Gotlands vattenförhållanden studeras.

En delegation av experter under ledning av professor Nils Harald Magnusson, Stockholm, har under två dagar studerat vattenförhållandena här på Gotland, På måndagen besökte man Roma myr, Bara myr i Etelhem, Mästermyr, Hemsemyr och Sproge. På kvällen var man inbjudna på middag hos landshövding Hovgard, som deltagit i resan. Andra dagen ägnades åt norra Gotland, man besökte bl.a. Martebomyr, Lummelunda, Tingstäde, Fårösund, Gothem och Lina myr.
I delegationen ingick en hel del av de främsta experterna på området i Sverige och lokala myndigheter.

Gotlänningen
Onsdagen 2 Juli 1952
Nr 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *