Gotlands manliga folkdräkt utställes.

Från och med idag och denna vecka utställes den manliga dräkten tillsammans med de kvinnliga i ett av Enanders skyltfönster vid Wallers plats, där fröken Kerstin Hallroth ordnat en trevlig skyltning. Enanders kommer nämligen att tillverka den gotländska mansdräkten.
Reportagen .i tidningarna efter sammanträdet den 20 juni var något missvisande. Det är inte fråga om »en splitterny dräkt». Delar av den dräkt som gotlänningarna burit i över 30 år bibehålles, men färgen på knäbyxorna har ändrats till brunt, i full överensstämmelse med vad utredningen klargjort. Nytillkommen är västen, kopierad efter en 1700-talsväst tillhörig lantbr. Joel Herlitz, Halla.
För den som är intresserad av de gotländska folkdräkterna gäller det att passa på denna vecka, då alla tre dräkterna, den manliga och de båda kvinnliga, utställas samtidigt.
Mansdräkten kommer dessutom under månadens lopp att demonstreras på landsbygden vid ett par större fester, nämligen på. Mästerby-tinget nu på söndag och vid SLU:s sommarting i Vall den 27 juli. Vid båda tillfällena kommer givetvis massor av kvinnliga dräkter att vara synliga, varför man även då har tillfälle att se hur de olika dräkterna passa ihop.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *