Gotland Runt. Fidenäs.

FIDENÄS
Söndagsskolans sommarfest hölls i söndags under god tillslutning av barn och dess föräldrar samt många andra söndagsskolvänner. Festen inleddes med unison sång till strängmusik samt bibelläsning och välkomstord av ssk:s förest. fru Anna Båtelsson samt bön av hr Ivar Mattsson, Näs. En av söndagsskolans elever framförde ett varmt välkommen å barnens vägnar. I det rikt omväxlande programmet deltog barnen -utmärkt med berättelser, poem och sång däribland solosång av en 4-årig flicka. Pastor I. Lundin höll ett i andliga frågor med levande bilder belyst samtal med barnen. En grupp sångare och musikanter deltog. En god insamling gjordes för söndagsskolverksamheten. Den trevliga festen avslöts med gemensam sång och bön av hr John Holgersson, Öja.

Gotlänningen
Torsdagen 10 Juli 1952
Nr 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *