Gammal stenarbetare föll på sin post i Storugns stenbrott.

Stenarbetaren J. O. Hägvall, boende vid Norrvange, Nyhamn i Lärbro, omkom i går vid en olycka i Storugns stenbrott. Han hade till uppgift att skjuta ner sten, som hängde upp sig efter storskotten, och i går, då han efter ett skott skulle titta efter hur det stod till med ett stenparti, kom plötsligt raset emot honom.
Han fick en törn av ett stenblock, så att han föll omkull och rullade ned mot bottnen på brottet, följd av stenraset. Till sist blev han liggande med ett stenblock på 300-400 kg över nedre delen av kroppen. Hågvall hade tydligen slagit huvudet i en skarp stenkant och fått allvarliga inre skador. Ambulans från Visby eftersändes och kom snabbt till platsen, men då hade redan döden inträtt.
Den omkomne, som sålunda stupade på sin post, var född 1889 och hade arbetat vid Storugns sedan år 1928. Han var rejäl och känd som en strävsam människa. Närmast sörjes han av fem barn, av vilka den äldste f. n. fullgör sin värnplikt.

Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *